Tournaisian, Ivorian Substage

                 Somnium

                             Tournaisian, Ivorian Substage

                   Two trilobite negatives.

Cummingella (Cummingella) belisama belisama

 

Cummingella (Cummingella) belisama lug

 

Parvidumus cernunnos

 

Phillipsia ornata ornata (?)

 

Piltonia (Piltonia) kuehnei